Skip to main content

Lienky - určovanie počtu slabík, predčitateľská gramotnosť a pieseň vyjadrená pohybom, vytvorenie zemegule v téme Naša Zem je guľatá