Skip to main content

Informácie o voľných pracovných miestach

V zmysle § 11a Zákona č.317/2009 Z.z. o pedagog.zamestnancoch a odborn.zamestnancoch v znení neskorších zmien a doplnkov uverejňujeme informáciu o voľných pracovných miestach:

momentálne nie sú voľné žiadne pracovné pozície