Skip to main content

Škôlka s láskou k detskej zvedavosti

Vitajte u nás

Vitajte na webovej stránke MŠ,Ľ.Fullu v Topoľčanoch. Naša MŠ sa nachádza v tichej časti sídliska Juh, v blízkosti cirkevnej ZŠ sv.Don Bosca. V súčasnosti sme 4 triednou MŠ s právnou subjektivitou. Budova je priestranná, vzdušná a dobre vybavená. Jednotlivé triedy svojím premysleným usporiadaním umožňujú dostatok súkromia i priestoru na hru, tvorivé činnosti, experimentovanie i zábavu. Deti využívajú priestrannú telocvičňu na cvičenie a hry. Výtvarný krúžok využíva priestory výtvarnej učebne. Ostatné krúžky využívajú možnosti počítačovej učebne a učebne Lego – dacta.